12.11.04

RSF National Conference 2004. Motions

Republican Sinn Féin
Ard Fheis / National Conference

2004
November 13/14
MOTIONS

Political Policy
Electoral Strategy
Prisoners
Constitution and Rules
Organisation/Activities
International Affairs
Social & Economic
Education/Culture/SAOIRSE
Political Policy Polasaí Polaitiúil1. That this Ard-Fheis reiterates our support for the All-Ireland Republic proclaimed in Easter Week, established in 1919 and betrayed in 1921; condemns the current process which is copper-fastening British rule in Ireland for the foreseeable future and pledges to continue the struggle until our objective is realised.

Go n-athdhearbhaíonn an Ard-Fheis seo a tacaíocht don Phoblacht Uile Éireann, fógraithe i Seachtain na Cásca, a bunaíodh i1919, agus a fealladh i 1922; agus an próiséas reatha seo ag neartú ríal Shasana in Éireann go ceann i bhfad.
Comhairle Ceantair Átha Cliath
Cumann Mistéil/Hurson, An Tulach Mhór,Ua bhFáilí
Cumann Dáithí Conaill, Muineacháin
Cumann de Rís/Ó Síoda/Ó Dulacháin, Co Chiarraí

2. That this Ard-Fheis continues to highlight the British occupation of our country.

Go leannan an Ard-Fheis seo ar aghaidh le béim a chur ar an fhírinne faoi impiriúlachas na Breataine in Éireann.
Comhairle Uladh

3. That this Ard-Fheis reiterate our opposition to political broad fronts which serve to dilute the national objective as expressed in the 1916 Proclamation.

Go n-athdhearbhaíonn an Ard-Fheis seo go bhfuil muid fós i gcoinne tosaigfh leathnach pholaitiúil a ndéanann cúis ar an cuspóur náisiúnta atá curtha in iúil ag Fógra 1916 a lagaigh.
Ard Chomhairle

4. That this Ard-Fheis instructs all our membership that we are opposed to all broad fronts, ie Congress, and any member who attends them either publicly or secretly will be instantly dismissed from the Republican Movement.

Go dtugann an Ard-Fheis seo treoir go gach ball go bhfuil muid i gcoinne tosaigh leathnach ar fad, ie Comhdháil, agus go mbeidh aon ball a freastalaíonn orthu – go poiblí nó go rúnda – curtha amach as Gluaiseacht na Poblachta ar an toirt.
Cumann Ó Crualaoich/Mac Giolla Bhuí, Béal Feirste

5. That this Ard-Fheis salutes the youth of Occupied Ireland who confront British Crown Forces, particularly those young people who courageously stood their ground against imperialism’s latest recruits, the Provos, on July 12 on the Ardoyne Road.

Go dtugann an Ard-Fheis Beannachtaí don aos óg in Éire forgabháilte as aghaidh a thabhairt ar forsaí coróin na Breataine go mór mhór na daoine óg a sheas an bhfód go misneach i goinne na hearcaigh impiriúrachais is déanaí – na Sealadaigh ar an bhothar Ard Aidheann ar an 12ú de Iúil.
Ard Chomhairle
Cumann Seosamh Mac Domhnaill, BÁC
Comhairle Ceantair Átha Cliath
Cumann de Rís/Ó Síoda/Ó Dulacháin, Co Chiarraí

6. That this Ard-Fheis condemns the ongoing use of CS gas by the RUC/PSNI in Derry city.

Go gcaineann an Ard-Fheis seo úsáid leanúnach gáis CS ag an RUC/PSNI i gCathair Doire.
Ard Chomhairle

7. That Republican Sinn Fein redoubles its efforts to promote ÉIRE NUA as the only credible alternative to the failed and sectarian Stormont Agreement.

Go ndéanann Sinn Féin Poblachtach a seacht ndícheall ÉIRE NUA a chur chun cinn mar an taon freaghra amháin increidite don Comhaontú Stormont atá seicteach agus a theip air.
Comhairle Ceantair Cill Dhara
Cumann de Rís/Ó Síoda/Ó Dulacháin, Co Chiarraí

8. That this Ard-Fheis call on the Provisional Movement to drop the honourable name of Sinn Féin.

Go nglaonn muid ar na Sealadaigh stop a chur le úsáid ainm uasal Sinn Féin.
Comhairle Uladh

9. That this Ard Fheis views the recently-announced British government inquiry into the murder of Belfast Human Rights solicitor Pat Finucane as yet another cover up of the campaign of murder directed against the nationalist community by the British State.

Agus fiosrucháin fógraithe ag rialtos na Breatainne le déanaí ar dúnmharú dlíodóir chearta daonna, Pat Finucane -- dealnaíonn sé don Ard-Fheis seo go bhfuil an feachtas feallmharú i gcoinne an phobal náisiúnta curtha i bhfolach ag na Breatainne arís.
Comhairle Ceantair Cill Dhara

10. That this Ard-Fheis deplores the recent attempt by the US State Department to criminalise Republican Sinn Féin. We view this as part of an ongoing campaign by the British, 26-County and US governments to censor any alternative to the Stormont Agreement which involves ending British rule in Ireland, such as ÉIRE NUA.

Go gcáineann an Ard-Fheis seo an iarracht is déanaí le Roinn Stát na SA Sinn Féin Poblachtach a ainmiú mar eagras coiriúil. Is léir dúinn gur feachtas leanúnach é seo ag Rialtas na SA, Rialtas na Breatainne agus Rialtas na 26 Contae bealach ar bith don Comhaontú Stormont mar ÉIRE NUA chun deireadh a chur le rial Shasana in Éireann cinsireacht a dhéanamh air.
Ard Chomhairle
Comhairle Uladh

11. That this Ard-Fheis sends congratulations to all Irish Americans who stand by the principles of Republicanism and who refuse to be intimidated by the US State Department’s attempt to criminalise them.

Go gcuireann an Ard-Fheis seo comhghairdeas chuig na nGael Meiriceánach a sheasann le prionsabal Poblachtas agus a ndúltaíonn iarracht an Roinn SA iad a coiriúil.
Cumann Proinsias Mac Aodha, Glas Chú

12. That this Ard-Fheis deplores the use of screening and photographing of Irish citizens going to the US, thereby criminalising them.

Go gcáineann an Ard-Fheis seo go mbíonn an gach saoránach Éireanach iad a cheistiú agus grianghraf a dhéanamh díobh agus iad ar a slí go Meiricéa agus mar sin iad a coiriúil.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

13. That this Ard-Fheis encourage members to ask their friends to boycott travelling to the US while they continue their criminalisation policy and while the illegal war on Iraq continues or any form of international repression from the US continues.

Go n-iarrann an Ard-Fheis seo ar baill Sinn Féin Poblachtach a gcairde a spreagadh chun baghcat a dhéanamh ar taisteal go meiricéa comh fada is a mbíonn beartas coiriúlachas na SA a leanúint agus comh fada is a mbíonn an ionsaí neamhdhlithiúil ar Íraic ar siúl agus aon saghas cosc idirnáisiúnta ag na SA comh maith.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

14. That this Ard-Fheis determines that a vigorous campaign be waged by this organisation to oppose the proposed Constitution of the EU. We have had over 800 years of foreign rule – enough is enough.

Go mbeidh feachtas bríomhar ag na heagraise seo i gcoinne Bunreacht a bhéadh ag Aontas na hEoraipe.
Cumann Pádraig Ó Canóin, Ráth Éanaigh, BÁC

15. That this Ard-Fheis instructs the incoming Ard Chomhairle to mark the 100th anniversary next year of the founding of Sinn Féin in a fitting manner and calls on all members and supporters to rally around us for this purpose.

Go dtugann an Ard-Fheis seo treoir don Ard Chomhairle nua tofa an Céad Comóradh de bunú Sinn Féin a marcál ar nós atá oiriúnach agus glaoimid ar gach ball is tacaí teacht le chéile chun é sin a dhéanamh.
Ard Chomhairle
Comhairle Laighean
Cumann Ó Crualaoich/Mac Giolla Bhuí, Béal Feirste
Cumann Ó Cearúil/Ó Donabháin, BÁC
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC
Cumann Mac Níla/ Gaughan/Stagg, Muigh Éo

16. That this Ard-Fheis calls for full support to be given to the centenary events planned for next year.

Go n-iarann an Ard-Fheis go dtabhairfear lán-tacaíocht do na h-ócáidí a leagfar amach do chomóradh an Chéid ag an eagraíocht seo an bhliain seo chugainn.
Comhairle Ceantair Ros Comáin

17. That this Ard-Fheis calls on the GAA to continue its ban on soccer and rugby being played in Croke Park.

Go nglaonn an Ard-Fheis seo ar an CLG lean ar aghaidh leis an cosc ar sacair agus rugbaí a bheith dá imirt i bPáirc an Crócaigh.
Cumann Mac Níla/ Gaughan/Stagg, Muigh Éo

Electoral Strategy Straitéis Thoghchánach
18. That Sinn Féin Poblachtach, at every level of the organisation, begins in earnest to make preparations for the next 26-County local elections in 2009. In making such preparations we must learn from the lessons and mistakes of the 2004 campaign and put in place the framework for a strong nationally coordinated campaign and all members and branches of the organisation must accept it is their responsibility and duty to give full and active support to all campaigns and activities engaged in by Sinn Féin Poblachtach, including next year’s Údarás na Gaeltachta elections.

Go mbeidh ullmhúcháin dáiríre tosnaithe ag gach leibhéal den eagrais seo chun bheith ag troid sna dtoghcháin áitiúil sna 26 Chontae i 2009. Ní foláir dúinn ceachtanna a fhoghlaim ó botúin feachtas 2004 agus creatlach a chur i mbun chun feachtas chomhordaithe a bheith again ar fud na tire. Go nglacaimid leis an dualgas atá orainn tacaíocht is breise a thabhairt don gnóimh sin, toghcháin Údarás na Gaeltachta 2005 san áireamh.
Ard Chomhairle
Comhairle Ceantair na Gaillimhe

19. That this Ard-Fheis ensure that a concerted effort be made in areas not contesting local elections and that local elections be more widely contested.
Comhairle Chonnacht

Go mbéadh níos mó iarrthóirí ins na 26 Chontae sna toghcháin áitiúla agus tacaíocht níos foirleithne ó na Ceantair nach bhfuil san iomaíocht.
Comhairle Chonnacht

20. That this Ard-Fheis deplores the introduction of the measure whereby 15 voters are required in each area in order to nominate candidates in local elections in exchange for a reasonable deposit.

Caineann muid an éileamh ar 15 vótóirí ó cheantar ar leith chun ainmniúchán a dhéanamh. Is fearr méid réasúnta airgid a leagan síos.
Comhairle Chonacht

21. That this Ard-Fheis view with dismay the extremely low number of candidates who contested the recent local elections on behalf of Republican Sinn Féin and were very disappointed that Dublin did not field any candidates as this reflects very badly on the leadership.

Go baineann sé de chlú chinnireacht Sinn Féin Poblachtach nach raibh níos mó iarrathóirí sna toghcháin áitiúla le déanaí agus go bhfuil díoma ar an Ard-Fheis faoi.
Cumann Brugha/Sabhat, Luimnigh
Comhairle na Mumhan

22. That areas give serious consideration now to the selection of candidates for the 2009 26-County local elections. Coupled with this they should be also targeting the local issues on which they need to be campaigning.

Go mbeidh macnamh dáiríre déanta ag na ceantair iarrathóirí a ceapadh dosna toghcháin áitiúla sna 26 Chontae i 2009. Comh maith leis sin ní foláir dúinn feachtas a dhéanamh ar fadhbanna áitiúl.
Comhairle Laighean
Comhairle Ceantair Cill Dara
Cumann Mistéil/Hurson, An Tulach Mhór

23. That this Ard-Fheis ensure that all Ard Chomhairle members show their commitment to Republican Sinn Féin’s electoral policy by actively campaigning in all elections contested by the Movement.

Go n-iarrann an Ard-Fheis seo go dtaispeánann gach ball den Ard Chomhairle a dtacaíocht go beartas toghcháin de chuid Sinn Féin a iad a bheith ag obair i ngach toghcháin ina bhfuil Sinn Féin san iomaíocht.
Comhairle na Mumhan

Prisoners Cimí

24. That this Ard-Fheis send solidarity greetings to all Republican prisoners who adhere to the 32-County Irish Republic.

Go seolann an Ard-Fheis seo beannachtaí dlúthpháirtíochta go gach Poblachtánach a sheasnn le Phoblacht Uile-Éireann.
Ard Chomhairle
Comhairle Laighean
Cumann Ó Crualaoich/Mac Giolla Bhuí, Béal Feirste
Comhairle na Mumhan
Cumann Prionsias de hAodha, Glas Chú
Comhairle Ceantair Átha Cliath
Cumann Wolfe Tone, Tallaght, Dublin
Comhairle Uladh Dáithí Ó Conaill Cumann, Monaghan
Cumann de Rís/Ó Síoda/Ó Dulacháin, Co Chiarraí

25. That this Ard-Fheis pledge continued support to the ongoing struggle for full political status in Maghaberry prison.

Go geallann an Ard-Fheis seo tacaíocht leanúnach don coimhlint i gcóir staid polaitíochta iomláine i gCarcair Machaire Biorra.
Ard Chomhairle
Cumann Prionsias de hAOdha, Glas Chú
Comhairle Ceantair Átha Cliath
Comhairle Laighean
Cumann Wolfe Tone, Tallaght, Dublin

26. That this Ard-Fheis instructs (1) all provinces to hold a monthly protest for political status for Republican prisoners similar to that held in Leinster; and (2) that the leaflet on prison conditions in Maghaberry produced recently be widely distributed.

Go dtugann an Ard-Fheis seo treoir do gach Cúige (1) agóid míosúil a chur ar siúl i gcóir staid polaitíochta ar son cimí polaitíochta cosúil leis an ceann i gCúige Laighean agus (2) go mbeidh an billeogín nua ar coinníolacha i gCarcair Machaire Biorra le fail i gach áit.
Comhairle Ceantair Átha Cliath
Comhairle Laighean

27. That this Ard-Fheis instructs the incoming Ard Chomhairle to request more information on the position of prisoners for political status and inquires into the position of those who are prepared to accept criminalisation.

Go dtugann an Ard Fheis seo treoir don Ard Chomhairle nua tofa níos mó faisnéise ar son cimí i gcóir staid polaitíochta agus go mórmhór ar na cimí as glacann le iad féin a coiriúil.
Cumann Ó Crualaoich/Mac Giolla Bhuí, Béal Feirste

Constitution & Rules Bunreacht & Rialacha

28. That this Ard-Fheis change the first sentence of Rule 1 (h) on probationary membership to read: “New members shall serve a minimum of three months, complete an education course – which shall include as a minimum study of the main policy documents of the Organisation, the Constitution and the principles contained in the 1916 Proclamation – attend a minimum of three Cumann meetings and take the membership pledge before being admitted to full membership.

Go n-athraíonn an Ard-Fheis seo an céad abairt den Riail 1 (h) ar ballraíocht tástála go dtí: Beidh ar gach ball nua, trí mhí ar a laghad a bheith i Shinn Féin, cúrsa oideachas a críochnú – go mórmhór staidéar a dhéanamh ar na priomh doiciméadaí beartais den eagraíocht, an bunreacht agus an prionsabail atá i Forógra 1916 – freastal ar trí cruinniú de Sinn Féin ar a laghad agus an geall ballraíochta a glacadh go dtí go mbeidh said ina ballraíochta iomlán.
Ard Chomhairle
Comhairle Laighean Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

Organisation/Activities Eagraíocht/Gníomhaíochtaí

29. That the recommendations of the SWOT committee “think-in” be implemented.

Go gcuirfí i bhfeidhm moltaí an choiste SWOT.
Ard Chomhairle
Comhairle Laighean

30. That a Youth Forum be set up to liaise in each area, to organise and recruit and to speak solely on youth issues, this to meet regularly.

Go mbeidh Fóram na Naos Óg curtha ar mbun chun comhordú eagraíocht agus earcaíocht a dhéanamh i ngach áit chun labhart ar son cúrsaí na naos óg amháin. Go mbeidh an fóram seo ar siúl go tomhaiste.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

31. That this Ard-Fheis instructs the incoming Ard Chomhairle to set up a more efficient method of dealing with membership applications.

Go dtugann an Ard-Fheis seo treoir don Ard Chomhairle nua tofa córas éifeachtach a bhunú mar gheall ar ballraíocht ball nua a phléigh.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

32. That this Ard-Fheis instruct Ard-Oifig to send the address of a local Republican Sinn Féin member in each county to applicants for membership so that they can write direct to someone in their area.

Go gcuirfeadh an Ard-Oifig seoladh bhaill áitiúil (duine amháin ingach contae) chuig iarrthóirí chun go scríobhfadh siad chuig an duine sin.
Comhairle Chonnacht

33. That this Ard-Fheis ensure that the position of Regional Development Officer, passed at a recent Ard-Fheis, be taken seriously in the coming year.

Go n-aithníonn an Ard-Fheis seo tabhacht Oifigeach Reigiúnda Forbatha atá glacaithe again cheanna agus go mbeidh muid dáiríre faoi sa bhlian atá romhainn.
Comhairle Laighean

34. That this Ard-Fheis ensure that each province run a fund-raising event for Ard-Oifig, as agreed at a previous Ard-Fheis.

Go gcinntíonn an Ard-Fheis seo ar mbeidh imeacht ag gach cúige chun airgead a bhailliú don Ard Oifig mar atá glacaithe ag Ard-Fheis roimh ré.
Comhairle Laighean

35. That this Ard-Fheis ensure that a properly representative Finance Committee be set up as a matter of priority.

Go mbeidh Coiste Airgeadais fíorionadaithe curtha imbun mar ábhar riontanach.
Cumann Ó Cearúil/Ó Donnabháin, BAC

36. That persons applying for membership of Republican Sinn Féin who were previously members of another political organisation may only be accepted for full membership by the next level of the organisation, ie Comhairle Ceantair or Comhairle Chúige. If such persons were prominent in their previous organisation, they must be cleared by the Ard Chomhairle.

Daoine a chuireann a ainmneacha síos mar baill de Sinn Féin Poblachtach agus iad mar baill de eagrais polaitiúil eile roimhe sin, is ag an Comhairle Ceantair nó an Comhairle Chúige a bhéadh an cead isteach dáoibh. I gcás daoine mór le ná san eagrais – is ag an Ard Chomhairle a bheadh an Údaráis.
Comhairle Ceantair Átha Cliath

37. That this Ard-Fheis instructs the incoming Ard Chomhairle to set up a North-east Executive.

Go mbéadh Comhairle bunaithe againn san iarthuaisceart.
Cumann Ó Crualaoich/Mac Giolla Bhuí, Béal Feirste

38. That this Ard-Fheis instructs the incoming Ard Chomhairle to inquire into the progress of reorganising areas where the organisation no longer functions.

Aon áit nach bhfuil an eagrais ag feidhmniú, ba choir go mbéadh fiosrucháin chun fháil amach cén fáth.
Cumann Ó Crualaoich/Mac Giolla Bhuí, Béal Feirste

39. That this Ard-Fheis condemns the recent refurbishment of the Queen Victoria statue in Dún Laoghaire and the many monuments to British Imperialism around the country and calls on local authorities to replace such monuments and rename housing estates in keeping with the Irish national identity.

Go gcáineann an Ard-Fheis seo deisiú dealbh Banríona Victoria i nDún Laoghaire agus mórán leacht eile i gcuimhne Impiriúlachas na Breataine ar fud na tire agus glaonn muid ar na húdaráis áitiúla iad a cur ar leath-taobh agus ainmneacha na héastát tithíochta éagsúla a Ghaelú mar is oiriúnach dár gcultúir Éireannach.
Comhairle Ceantair Átha Cliath

International Affairs Gnóthái Idirnáisiúnta

40. That this Ard-Fheis expresses our continued opposition to the ongoing Anglo/US occupation of Iraq. We also oppose the granting of landing, refuelling rights and airspace to US warplanes in support of this illegal occupation by the Dublin Administration. This constitutes a clear breach of neutrality and is done in defiance of the clearly-expressed wishes of the Irish people.

Go leanann an Ard-Fheis seo ar aghaidh leis an seasamh i gcoinne an lathair Angla-Meiriceánach san Iraic. Cuireann muid beam ar an fhírinne comh maith go dtugann riaracháin Áth Cliath cead athbhreaslú srl do eitleán chogadh Meiriceánach in Aerfort na Sionna.. Thaispeán sé sabaitérracht a dhéanamh ar neodrachas na hÉireann ar meanhthoill na nGael.
Ard Chomhairle
Comhairle na Mumhan
Cumann de Rís/Ó Síoda/Ó Dulacháin, Co Chiarraí

41. That this Ard-Fheis commends all those who took part in the various protests held throughout the 26 Counties during the visit of US President George Bush in June. In doing so they made it clear that the majority of Irish people oppose the continued use of Shannon and Baldonnell airports as well as Irish airspace by US warplanes.

Go molann an Ard-Fheis seo na daoine go léir a glach páirt sna agóid éagsúla i gcoinne cúirt Uachtarán George W Bush ar na 26 Chontae i Meitheamh. Tá fhios ag an domhain go bhfuil formhóir de muintir na hÉireann i gcoinne úsáid Aerfort na Sionna is Baile Uí Dhonaill ag na Meiriceánaigh.
Comhairle Laighean Comhairle Ceantair Cill Dhara

42. That this Ard-Fheis denounces the presence of British, US and other NATO air-forces at air-shows in the 26 Counties as an attempt to ingratiate the Irish people with Britain and NATO.

Go gcáineann an Ard-Fheis seo láthair aerfórsaí NATO, an Bhreatain agus na Stát Aontaithe san áireamh ag aer séonna sna 26 Chontae mar iarracht iad a thaispeáint mar fórsaí gan dochair.
Cumann Seosamh Mac Domhnaill

43. That this Ard-Fheis calls on all Irish companies involved in the manufacture and sale of munitions used in imperialist wars around the world to cease such production forthwith.

Go glacann an Ard-Fheis seo ar comhlachtaí Éireannach atá rannpháirteach i deantús agus díolacháin armhóin arna úsáid ag impiriúlaigh timpeall an domhain stopadh a chur leis an gníomh sin gan mhoill.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

44. That this Ard-Fheis condemns international drugs companies who withhold patents for the production of generic medicines and vaccines in Third World countries.

Go gcáineann an Ard-Fheis seoi na comhlachtaí idirnáisiúnta drugaí a coimeáideann siar ó muintir an Triú Domhain paitíní do thairgeadh leigheas is vaicsín coitíanta.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

45. That this Ard-Fheis sends solidarity greetings to the oppressed people of Palestine.

Go seolann an Ard-Fheis seo Beannachtaí dlúthphairtíochta do muintir na Pailistíne agus iad faoi ansmacht.
Cumann Dáithí Ó Conaill, Muineacháin

46. This Ard Fheis extends greetings to the stateless nations of the world who like the Irish people continue to struggle for their right to national independence.

Go seolann an Ard-Fheis seo beannachtaí dosna náisiún gan stáit. Ccosúil le muintir na hÉireann tá said fós ag troid ar son cearta neamhspléachaí.
Cumann Ó Crualaoich/Mac Giolla Bhuí, Béal Feirste
Comhairle Ceantair Cill Dhara

Social & Economic Sóisialta agus Eacnamaíochta

47. That this Ard-Fheis instructs the incoming Ard Chomhairle to oppose the new water tax in the Six Counties.

Go dtugann an Ard-Fheis seo treoir don Ard Chomhairle nua tofa seasamh i gcoinne an cáin uisce sna Sé Contae.
Cumann Ó Crualaoich/Mac Giolla Bhuí, Béal Feirste

48. That this Ard-Fheis demands that the section of the Hanley Report which called for the scrapping of the Accident and Emergency departments in Ennis and Nenagh hospitals be deleted from the report and the deletions of all sections that minimise services to patients.

Go n-éilíonn an Ard-Fheis seo go mbéadh an cuid sa tuarascáil Uí Aonlaigh a n-aontaíonn le Roinn Tionóisc is éigeandáil i nOspidéil Nenagh agus Inis a críochnú a bheith bainte amach den tuarascáil agus gach roinn a laghdaíonn seirnhísí dosna hothair.
Comhairle na Mumhan

49. This Ard Fheis views the recent UN Human Development Report as an indictment of the right-wing social and economic policies being pursued by the present Dublin administration.

Maidir leis an tuairisc Forbacha daonra na NA le déanaí is léir don Ard-Fheis seo gur díotáil polasaithe sóisialta eacnamaíochta na heite dheis dá gníomh ag Rialtas Átha Cliath.
Comhairle Ceantair Cill Dhara

50. That this Ard-Fheis calls on the Dublin Administration to expand the income levels for medical cards to people on low incomes.

Go glaonn an Ard-Fheis seo ar Rialtas Átha Cliath leibhéal ioncam dosna cártaí leighis a méadú ar son na ndaoine atá ar ioncam íseal.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

51. That this Ard-Fheis supports the call for the opening of the western rail link between Ennis and Sligo.

Go dtacaíonn an Ard-Fheis seo leis an glaoch chun an bóthar iarann idir Inis agua Sligeach a oscailt.
Comhairle na Mumhan

52. That this Ard-Fheis oppose the proposed routing of the M3 motorway through the Tara area and that Sinn Féin Poblachtach will actively campaign against it.

Go bhfuil an Ard-Fheis seo in aghaidh an ród bhealach M3 tríd Ceantair Tomrach agus go mbeidh feachtas ag Sinn Féin Poblachtach ina gcoinne.
Ard Comhairle

53. That this Ard-Fheis condemns the NRA programme which destroys historical and archaeological sites and the imposition of tolls on these publicly-owned roads.

Go gcáineann an Ard-Fheis seo polasaí an NRA a scriosann láithreáin stairiúla agus seandálaíochta agus cáin bhealaigh a chur ar na bothair atá faoi sheilbh an phobail.
Comhairle na Mumhan

54. That this Ard-Fheis regards the abuse and vandalism of public property to be a result of neglect by the managing authorities and indifference towards substance abuse in working-class areas.

Is léir don Ard-Fheis seo go bhfuil maslocht agus creachadóireacht do úinéireacht an phobail de bhair neamhthoradh ag na húdaráis bainisteoireacht an neamhshuim atá acu ar scalladóireacht drugaí agus alcól i gceantairna lucht oibre.
Cumann Seosamh Mac Domhnaill

55. That this Ard-Fheis supports the trade union movement in their opposition to the privatisation of Dublin Bus and Aer Lingus.

Go dtugann an Ard-Fheis seo tacaíocht do Gluaiseacht na gCeardcumainn agus iad ag troid i gcoinne príobháidiú Bus Átha Cliath agus Aer Lingus.
Comhairle Ceantair Átha Cliath

56. That this Ard-Fheis continue to oppose the privatisation of services.

Go leanann an Ard-Fheis seo ar aghaidh leis an seasamh i gcoinne príobháidiú taillí sheirbhísí.
Comhairle Ceantair Átha Cliath

57. That this Ard-Fheis encourage all Cumainn to become involved in local issues as a matter of urgency and instructs all areas to issue statement on a regular basis on such issues.

Gur ábhar riachtánach é go mbeidh gach cumann rannpháirteach i bhfadhbanna áitiúla agus tugann an Ard-Fheis seo treoir do gach Ceantair ráitísí a chur amach go rialta.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

58. That this Ard-Fheis recognise the role of the father in the development of a child and support equal right of access to children in the event of the breaking up of a relationship.

Go nglacann an Ard-Fheis seo le ról an athair i forbairt an leanbh. I gcás briseadh caidreamh ba choir go mbéadh ceart cothrom aige a bheith leis na leanaí.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

59. That this Ard-Fheis condemns the projected use of electronic tagging of released prisoners in the 26 Counties.

Go bhfuil muid i gcoinne tionscnamh lipéid leictrónach an iarphríosúnaigh atá ar intinne Rialtas na 26 Contae.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

60. That this Ard-Fheis condemns racial and homophobic attacks in Ireland.

Go bhfuil an Ard-Fheis seo I gcoinne ionsaí chiníoch is homafóibeach in Éireann.
Cumann Wolfe Tone, Tamhlacht, BÁC

SAOIRSE/Publicity SAOIRSE/Poiblíocht

61. That this Ard-Fheis congratulates all those concerned in the production of SAOIRSE.

Go ndéanann an Ard-Fheis seo comhghairdeas le foireann SAOIRSE.
Cumann Prionsias de hAodha, Glas Chú

62. That this Ard-Fheis calls on the organisation around the country, in view of the changing culture in Ireland, to openly canvass newsagents shop and other outlets as a means of increasing the sales of SAOIRSE.

Go mbeidh an eagrais timpeall na tire ag canbhasáil nuachtánaigh is siopaí eile mar bealadh chun méadú a chur ar díolacháin SAOIRSE.
Cumann Ó Cearúil/Ó Donnabháin, BÁC

63. That the price on SAOIRSE of €1 be replaced by €1 donation.

Go mbéadh athniú ó táille €1 go deontas €1 ar SAOIRSE.
Comhairle Ceantair na Gaillimhe

64. That this Ard-Fheis instructs all areas to appoint a PRO with responsibility for writing letters to the papers.

Go dtugann an Ard-Fheis seop treoir do gach ceantair OCP a cheapadh chun litreacha a scríobh chuig na nuachtáin srl.
Comhairle Uladh

Republican SINN FÉIN

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?